இ-சேவை முகாம்கள்

SCHOOLS2
381

இ-சேவை முகாம்கள்

SB1
177

இ-சேவை பயனாளிகள்

இ-சேவை முகாம்கள் இ-சேவை பயனாளிகள்
குமாரபாளையம் 16 3
ஈரோடு கிழக்கு 3 0
ஈரோடு மேற்கு 42 5
மொடக்குறிச்சி 305 149
தாராபுரம் 4 18
காங்கேயம் 11 2