ஈரோடு கிழக்கு

மேம்படுத்தப்பட்ட திட்டங்களின் விவரங்கள்

1. மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி - காவேரி ரோடு
பெரியசேம்மூர், ஈரோடு கிழக்கு மாவட்டம்
BEFORE
AFTER
2. மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி - வீரப்பன்சத்திரம்
ஈரோடு கிழக்கு
BEFORE
AFTER
3. ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி
சிங்காநல்லூர், ஈரோடு மாவட்டம்
BEFORE
AFTER