ஈரோடு மேற்கு

மேம்படுத்தப்பட்ட திட்டங்களின் விவரங்கள்

1. அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி - நஞ்சப்பா கவுண்டன் வலசு
ஈரோடு மேற்கு
BEFORE
AFTER
2. அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி - வெள்ளோடு
குமாரவலசு, ஈரோடு மேற்கு
BEFORE
AFTER
3. ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளி - நஞ்சனபுரம்
கதிரம்பட்டி, ஈரோடு மேற்கு
BEFORE
AFTER
4. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி ‌- சித்தோடு
ஈரோடு மேற்கு, ஈரோடு மாவட்டம்
BEFORE
AFTER