மருத்துவ முகாம்கள்

SCHOOLS2
281

மருத்துவ முகாம்கள்

SB1
19312

இலவச மருந்துகள் திட்டம் மூலம் பயன்பெற்றவர்கள்

மருத்துவ முகாம்கள் இலவச மருந்துகள் திட்டம் மூலம் பயன்பெற்றவர்கள்
குமாரபாளையம் 62 3735
ஈரோடு கிழக்கு 21 1740
ஈரோடு மேற்கு 32 2191
மொடக்குறிச்சி 84 5419
தாராபுரம் 13 1209
காங்கேயம் 69 5018