மருத்துவ முகாம்கள்

SCHOOLS2
474

மருத்துவ முகாம்கள்

SB1
52412

இலவச மருந்துகள் திட்டம் மூலம் பயன்பெற்றவர்கள்

மருத்துவ முகாம்கள் இலவச மருந்துகள் திட்டம் மூலம் பயன்பெற்றவர்கள்
குமாரபாளையம் 81 11988
ஈரோடு கிழக்கு 44 6468
ஈரோடு மேற்கு 68 10132
மொடக்குறிச்சி 115 16790
தாராபுரம் 69 10419
காங்கேயம் 97 14453