காங்கேயம்

மேம்படுத்தப்பட்ட திட்டங்களின் விவரங்கள்

1. ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி - பழையகோட்டை புதூர்
காங்கேயம், திருப்பூர் மாவட்டம்
BEFORE
AFTER
2. ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி - எக்கட்டாம்பாளையம்
காங்கேயம், திருப்பூர் மாவட்டம்
BEFORE
AFTER
3. நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி - வெள்ளகோவில்
காங்கேயம், திருப்பூர் மாவட்டம்
BEFORE
AFTER
4. அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி - ஓலப்பாளையம்
காங்கேயம், திருப்பூர் மாவட்டம்
BEFORE
AFTER
5. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி ‌- முத்தூர்
காங்கேயம், திருப்பூர் மாவட்டம்
BEFORE
AFTER
6. TAMM அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி - நத்தக்காடையூர்
காங்கேயம், திருப்பூர் மாவட்டம்
BEFORE
AFTER
7. நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி - பாரதியார் நகர்
காங்கேயம், திருப்பூர் மாவட்டம்.
BEFORE
AFTER
8. அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி - டி ஆர் நகர் வெள்ளகோவில்
காங்கேயம், திருப்பூர் மாவட்டம்
BEFORE
AFTER
9. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி காங்கேயம்
திருப்பூர் மாவட்டம்
BEFORE
AFTER
10. வி.முத்தப்ப செட்டியார் தர்ம வித்யாலயா மேல்நிலைப் பள்ளி - தாயம்பாளையம்
காங்கேயம், திருப்பூர் மாவட்டம்
BEFORE
AFTER