குமாரபாளையம்

மேம்படுத்தப்பட்ட திட்டங்களின் விவரங்கள்

1. அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி - பல்லக்காபாளையம்
குமாரபாளையம், நாமக்கல் மாவட்டம்
BEFORE
AFTER
2. அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி - சௌதாபுரம்
குமாரபாளையம், நாமக்கல் மாவட்டம்
BEFORE
AFTER
3. கிருஷ்ணவேணி அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி - பள்ளிபாளையம்
குமாரபாளையம், நாமக்கல் மாவட்டம்
BEFORE
AFTER
4. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி - கொக்கராயன்பேட்டை
குமாரபாளையம், நாமக்கல் மாவட்டம்
BEFORE
AFTER
5. கிருஷ்ணவேணி அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி - பள்ளிப்பாளையம்
குமாரபாளையம், நாமக்கல் மாவட்டம்
BEFORE
AFTER