கோயில் / சமுதாய கூட மேம்பாடு

SCHOOLS2
133

கோவில்கள்

manpower1
22

சமூகக் கூடம்

SB1
135274

பயனாளிகள்

கோவில்கள் சமூகக் கூடம் பயனாளிகள்
குமாரபாளையம் 13 2 19740
ஈரோடு கிழக்கு 5 0 3800
ஈரோடு மேற்கு 15 2 8180
மொடக்குறிச்சி 29 6 26226
தாராபுரம் 41 3 34470
காங்கேயம் 30 9 42858