கோயில் / சமுதாய கூட மேம்பாடு

SCHOOLS2
81

கோவில்கள்

manpower1
21

சமூகக் கூடம்

SB1
109872

பயனாளிகள்

கோவில்கள் சமூகக் கூடம் பயனாளிகள்
குமாரபாளையம் 10 1 16208
ஈரோடு கிழக்கு 4 0 3270
ஈரோடு மேற்கு 12 1 5800
மொடக்குறிச்சி 16 6 19226
தாராபுரம் 25 3 27170
காங்கேயம் 14 10 38198