கோயில் / சமுதாய கூட மேம்பாடு

SCHOOLS2
114

கோவில்கள்

manpower1
23

சமூகக் கூடம்

SB1
128884

பயனாளிகள்

கோவில்கள் சமூகக் கூடம் பயனாளிகள்
குமாரபாளையம் 13 2 19740
ஈரோடு கிழக்கு 5 0 3800
ஈரோடு மேற்கு 15 2 8180
மொடக்குறிச்சி 23 6 24776
தாராபுரம் 31 3 30190
காங்கேயம் 27 10 42198