கல்லூரிகள் / பள்ளிகள் மேம்பாடு

SCHOOLS2
10

கல்லூரிகள் / பள்ளிகள்

SB1
3516

பயனடைந்த மாணவர்கள்

கல்லூரிகள் / பள்ளிகள் பயனடைந்த மாணவர்கள்
குமாரபாளையம் 2 535
ஈரோடு கிழக்கு 1 380
ஈரோடு மேற்கு 1 32
மொடக்குறிச்சி 3 1353
தாராபுரம் 1 49
காங்கேயம் 1 500
others 1 667