விருதுகள் மற்றும் பாராட்டுக்கள்

பாராட்டுக்கள்

1. திரு. L. P. சாலைமாணிக்கம்,
ஊராட்சி மன்றத் தலைவர்,
லக்காபுரம் ஊராட்சி,
மொடக்குறிச்சி

2. பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக தலைவர்
லக்காபுரம், மொடக்குறிச்சி, ஈரோடு மாவட்டம்
3. தலைமையாசிரியர்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி பழையகோட்டைப்புதூர், காங்கேயம், திருப்பூர் மாவட்டம்
4. M. மீனாட்சி
தலைவர் / செயல் அலுவலர் பழையகோட்டைப்புதூர், காங்கேயம், திருப்பூர் மாவட்டம்

5. மாணவர்கள்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி
பழையகோட்டைப்புதூர், காங்கேயம், திருப்பூர் மாவட்டம்

6. ஆசிரியர்கள்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி
பழையகோட்டைப்புதூர், காங்கேயம், திருப்பூர் மாவட்டம்

7. தலைமை ஆசிரியர்
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வெள்ளோடு, ஈரோடு மாவட்டம்
8. தலைமை ஆசிரியர்
மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி காவேரி வீதி, ஈரோடு மாவட்டம்

9. திருமதி.K. கோமதி
தலைமை ஆசிரியை
ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி, வீரப்பன்சத்திரம், ஈரோடு மாவட்டம்

10 . தலைமை ஆசிரியர்
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி நஞ்சப்பகவுண்டன் வலசு, ஈரோடு மாவட்டம்

11 .ச.தமிழ்செல்வன்
தலைவர், பூந்துறைசேமூர், ஈரோடு மாவட்டம்

12 .தலைமை ஆசிரியர்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி பூந்துறைசேமூர், மொடக்குறிச்சி, ஈரோடு மாவட்டம்

13 .C. தங்கவேல்
தலைவர், எக்கட்டாம்பாளையம்,
ஈரோடு மாவட்டம்

14. R. சிவகாமி
தலைமை ஆசிரியர் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி
எக்கட்டாம்பாளையம், ஈரோடு மாவட்டம்

15. நா. வெள்ளியங்கிரி
தலைமையாசிரியர் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி
எக்கட்டாம்பாளையம், ஈரோடு மாவட்டம்

விருதுகள்

1. ஹை பர்ஃபாமிங் ஹூமன் அசட் – ஃபோர்ப்ஸ் இந்தியா –  2020

2. TIMES குழுவின் சிறந்த சர்வதேச பள்ளி விருதுகள் – ஃபோர்ப்ஸ் இந்தியா – 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

3. கல்வி வளர்ச்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தால் 2020 ஆம் ஆண்டின் Eduprener விருது, புது தில்லி.

4. கல்வி வளர்ச்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தால் 2021 ஆம் ஆண்டின் Visionary Leader விருது, புது தில்லி.

5. இந்திய சாதனையாளர் மன்றத்தால் 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான இந்திய சாதனையாளர் விருது.

6. 2006 ஆம் ஆண்டுக்கான “சிறந்த ஃபவுண்டரி”க்கான லக்ஷ்மண் ராவ் கிர்லோஸ்கர் விருது, இந்திய இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபவுண்டரி-யால் 2007 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 2 ஆம் தேதி புது தில்லியில் நடந்த 55 வது இந்திய ஃபவுண்டரி காங்கிரஸில், வழங்கப்பட்டது

7. மிகவும் செல்வாக்கு மிக்க இளம் தலைவர்கள் 2020-21 ஆசியா ஒன் (ஆசியா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நுகர்வோர் மற்றும் தொழில்துறையின் பெருமை) ஐக்கிய ஆராய்ச்சி சேவைகள் ஆசியா ஆப்பிரிக்கா வணிக சேவை மற்றும் சமூக மன்றத்தின் ஆராய்ச்சி

8. சிறந்த கிராமப்புற கல்வி மேம்பாடு மற்றும் சேவைக்கான விருது –  ஆட்ரல் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் Times Education Icons 2021-22 சென்னை

9. 2021 விகடன் Pinnacle சிறந்த கிராமப்புற கல்வி மேம்பாடு மற்றும் சேவைக்கான விருது